loading

搜索

符合搜索條件的商品

對比 (0)

BBQ Set 升級豪華版 Premium BBQ Set 8-10人 (2天前預訂,需付訂金)

現在BBQ大家都追求優質既食材 , 難得聚會當然要食好D ! 通常食物既份量枉枉好難預計,訂套餐總覺得食物沒有散買既質素高, 一品決定打破呢個傳統觀念; 我地會簡選一品店裡最優質既食材, 放進SET入..

HKD $1,888 稅前: HKD $1,888

顯示 1 - 1 / 1 (共計 1 頁)